La francmaçoneriaLa francmaçoneria és una institució universal, essencialment ètica, filosòfica i iniciática, l'estructura fonamental de la qual la constitueix un sistema educatiu, tradicional i simbòlic. S'ingressa a ella per mitjà de la iniciació. Fundada en el sentiment de la fraternitat, constitueix el centre d'unió pels homes d'esperit lliure de totes les races, nacionalitats i creences. Com a institució docent té per objecte el perfeccionament de l'home  i de la humanitat.

La maçoneria promou entre els seus adeptes la recerca incessant de la veritat, el coneixement de si mateix i dels valors morals, per assolir la fraternitat universal del gènere humà. A través dels seus membres projecta sobre la societat l'acció humana benefactora de les virtuts i dels ideals que sosté. Exalta la tolerància i rebutja tota afirmació dogmàtica i el fanatisme. Allunya de les seves lògies les discussions de política partidista i de tot sectarisme religiós, i conrea la via iniciàtica com a eina de creixement personal. Propugna els postulats de llibertat, igualtat i fraternitat i en conseqüència, promou la justícia social, combatin els privilegis i la intolerància.

La maçoneria no és una societat secreta, peró sí discreta. Els seus dirigents i les seves adreces són de coneixement públic. Manté certes reserves com ho fan moltes altres institucions. Pot ingressar a la maçoneria tota persona   lliure i de bons costums, però s'aconsella fer-ho a través d'un membre de la institució, que el patrocini.