La Cambra de Reflexió


La Cambra de Reflexió és l'espai confinat dedicat a la meditació on el candidat reflexiona sobre si mateix abans de la mort profana. En ella es desposseeix  "dels metalls", és a dir de l'afecció a les coses materials que poden convertir-lo esclau d'elles.

La cambra de Reflexió també simbolitza l'úter de la Mare Terra que ens ofereix una segona oportunitat. Un nou naixement on els valors espirituals i morals seran els que guiïn el nostre camí cap a la Veritat.

La cambra de Reflexió representa l'aïllament necessari que es precisa per meditar i trobar la Veritat per mitjà del pensament independent. És el món interior que hem d'explorar per conèixer-nos a nosaltres mateixos i poder descobrir el Gran Misteri.

El seu simbolisme i el color negre ens porta a la ment l'antiga fórmula alquímica i hermètica del V.I.T.R.I.O.L. (Visita l'interior de la Terra i rectificant trobaràs la Pedra Oculta). És a dir, penetra en l'interior de l'aparença exterior o superfície de les coses perquè allà es troba la realitat interior.

Rectificant la teva percepció amb l'esquadra de la raó i el discerniment espiritual tel candidat podrà trobar  aquella pedra oculta o filosofal que constitueix el Secret dels Savis i la Veritable Saviesa.