Gallard de JosàGallard de Josà fou comanador de l’Orde del Temple a Tortosa entre els anys 1272 i 1274. El dia 16 de novembre de 1272 compareixia davant notari per formalitzar la seva “Composició” que va permetre posar per escrit els Costums de Tortosa per tal que regissin com a dret principal el govern de la ciutat i en el seu defecte els Usatges de Barcelona. Els costums regien en tot el territori tortosí, des del Coll de Balaguer fins a Ulldecona i de la roca Folletera (Benifallet) a la mar, a Flix (des del 1308) i a Sant Lluc d'Ulldecona (des del 1274).

La recopilació del dret tortosí duta a terme l'any 1272 i promulgada el 1279 té l'origen en les cartes de poblament donades a la ciutat per Ramon Berenguer IV el 1148 i el 1149, que establiren un estatut primari basat en el dret aleshores vigent a Catalunya i en les pràctiques curials del comtat de Barcelona. Llur aplicació topà amb la disconformitat de la senyoria de la casa de Montcada i, des del 1181 de la de l'Orde del Temple; les discòrdies, sotmeses a l'arbitratge del bisbe de Lleida, que el 1241 pronuncià l'anomenada sentència de Flix, que declarava com a vigents els Usatges de Barcelona i com a supletoris els costums de la ciutat, perduraren fins el 1272, que per la Composició de Josà fou acordat de posar per escrit els costums, que haurien de regir com a dret principal i que en llur defecte hom aplicaria els Usatges, i com a supletori, el dret comú.

Bibliografia: